Vrátenie tovaru

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ  je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru (poslednej časti objednaného tovaru), a to bez uvedenia dôvodu. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty.

Pre účinné odstúpenie od zmluvy je potreba, aby kupujúci oznámil predávajúcemu, že uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy a to formou formulára - Odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť tu - Odstupenie od kupnej zmluvy .

Formulár zašle kupujúci na adresu miesta podnikania - Vzduchotesnosť - Ing. František Adamčák, Kráľová pri Senci 803, 900 50 Kráľová pri Senci alebo na e-mailovou adresu - info@vzduchotesnost.sk . Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo prepravnou spoločnosťou.

Platbu predávajúci kupujúcemu vráti po doručení  tovaru na adresu miesta podnikania.

Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre nákup v e - shope Vzduchotesnost.sk. 

 

Reklamácia tovaru

Pre uplatnenie reklamácie tovaru  kupujúci odošle predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby, číslo objednávky resp. číslo daňového dokladu, dátum, podpis kupujúceho. Žiadosť spolu s chybným tovarom je potrebné zaslať na adresu miesta podnikania - Vzduchotesnosť - Ing. František Adamčák, Kráľová pri Senci 803, 900 50 Kráľová pri Senci..

Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre nákup v e - shope Vzduchotesnost.sk

 

Formulár - Odstupenie od kupnej zmluvy 

 

 

Späť do obchodu