Teplo a vlhkosť vzduchu v interiéri

Čím teplejší a vlhkejší je vzduch v interiéri, tým vyšší je tlak pary.

V prípade že časť budovy alebo vrstva časti budovy oddeľuje dve miestnosti s rôznymi teplotami a vlhkosťou vzduchu, potom sú na obidvoch stranách rôzne čiastkové tlaky vodnej pary. V rámci tohto rozdielu tlakov vodná para prechádza cez konštrukčné materiály. To sa nazýva difúzia vodnej pary. Smer prúdenia je vždy z teplej do chladnej oblasti. Prevažná časť vlhkosti uniká cez netesnosti z dôvodu prúdenia vzduchu. Zatiaľ čo cez 1m2 steny alebo stropu v rámci vykurovacieho cyklu unikne iba 0,3 litra vody, cez trhlinu s dĺžkou 20 cm a šírkou 2 mm prenikne do konštrukcie 30 litrov vody.

Odkiaľ prichádza vodná para a kam odchádza?

Obyvatelia domu produkujú v obytných priestoroch každý deň vlhkosť dýchaním, spánkom, varením, sprchovaním a ďalšími činnosťami.  4-členná domácnosť môže v priebehu dňa odovzdať do vzduchu v miestnosti až 10 litrov vlhkosti. Časť sa odstráni vetraním a zostávajúca vodná para ma tendenciu, podobne ako teplo, hľadať si cez vonkajšie časti budovy cestu von. Teplý vzduch dokáže udržať viac vlhkosti než studený (napr. pri 20 °C 17,3 g/m3 zatiaľ čo pri -10 °C iba 2,14 g/m3). Ak sa teplý vzduch ochladí príliš rýchlo, odovzdá vlhkosť a vzniká kondenzát.

Mimochodom: Každý, kto už z chladničky vybral fľašu piva, tento princíp pozná :).

Späť do obchodu