Energetická trieda A1

Od 1.1.2016 sa musia stavať iba ultranízkoenergetické nové rodinné domy (max. 40,7 kWh/m2 za rok na vykurovanie). Ultranízkoenergetická budova je budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie, ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií, nebola vyššia ako polovica pre nízkoenergetické budovy.
Energetická efektívnosť budov podľa mernej potreby tepla (MPT) na vykurovanie (STN 73 0540-2:2012, PHPP) – nízkoenergetické 50 – 100 kWh/(m2a) – pod hornou hranicou energetickej triedy B – ultranízkoenergetické 25 – 50 kWh/(m2a) – energetická trieda A1 – s takmer nulovou spotrebou 12,5 – 25 kWh/(m2a) – pasívne ≤15 kWh/(m2a) – nie sú v legislatíve SR definované – nulové a plusové domy energia získaná z prostredia a z obnoviteľných zdrojov energie pokrýva spotrebu na 100 %, u plusových na 110 % a viac.

Späť do obchodu