Vzduchotesnosť pasívneho domu

 Budovy nemusia dýchať, ale ľudia ano! Jednou ze základních vlastností kvalitného bývania by malo byť zaistenie čerstvého vzduchu a priebežné odvádzanie vlhkosti z interiéru. To v tejto dobe zateplených budov nezaisťuáje mikroventilácia okien ani netesnosti, ale systém riadeného vetrania. 

Vzduchotesnosť zaisťuje spojitá vzduchotesniaca vrstva, která musí byť precizne zrealizovaná. Všetky napojenia konštrukcií a stavebné otvory sú zatesnené špeciálnými páskami (napr. Airstop flex lepiaca páska). Okrem tepelných strát táto vrstva chráni konštrukcie pred vplyvom vlhkosti, ktorá sa šíri cez netesnosti. 

Neprůvzdušnost zajišťuje spojitá vzduchotěsnicí vrstva, která musí být precizně vyhotovena. Veškeré napojení konstrukcí a stavební otvory jsou utěsněny speciálními páskami. Kromě tepelných ztrát tato vrstva chrání konstrukce před vlivem vlhkosti, která se šíří přes netěsnosti. (Foto Aleš Brotánek)

Základné požadavky na priedušnosť

Celkovú priedušnosť obvodového plášta budovy stanovuje norma ako hodnotu n50 [h−1] celkové intenzity výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa. Čím je menšia tato hodnota, tím je väčšia  vzduchotesnosť stavby. Pre pasívny dom s nuteným vetraním so spatným získaním tepla je hraničná hodnota 0,6 h−1. Za jednu hodinu sa teda samovoľne v budove nesmie vymeniť viac ako 60 % vzduchu z celkového objemu budovy.


Vysoká priedušnosť obálky budovy pochopitelne vedie aj k vyšším tepelným ztrátám, které behom projektovania budovy spravidla nie sú zohľadňované. Skutočné vlastnosti budovy môžu byť niekedy výrazne horšie ako navrhované a v krajnom prípade môže prísť k poddimenzovániu tepelnej sústavy. Vo výpočtoch sa rovnako uvažuje s viacerými faktormi ovlyvňujúcimi konečné hodnoty strát, napríklad s množstvom fasád vystavených pôsobeniu vetra, s výškou budovy a pod.
 
Riziko šírenia vlhkosti
 
Problematicné miesto býva v konštrukcii, cez nekvalitne prevedený detail môže teplý vlhký vzduch prúdiť z interiéru do exteriéru. Na chladnejších častiach konštrukcie môže dôjsť ku kondenzácii vodných pár. Veľká časť poruch budov je spôsobená práve tým. Pomôcť môže práve kvalitne  zrealizovaná vzduchotesniaca vrstva.

Netesnosťami môže prúdiť teplý vzduch z interiéru do exteriéru, a pôsobiť ako nositeľ vlhkosti. Tento efekt nie je vôbec zanedbateľný. Vzduch prúdiaci špárou širokou 1 mm a dlhou 1 m (pri teplote v interiéri 20 °C a relativnej vlhkosti 50 %) môže denne z interiéru prieniesť okolo 360 g vody (ročne 10–15 kg vody) vo forme vodnej pary. To je niekoľkonásobne viac ako pri vlhkostnom toku v dôsledku difúzie vodných par a je prakticky nemožné, aby sa také množstvo účinne odparilo.

Čo sa potom môže stať? Tieto pary sa hromadia vo vrstvách konštrukcií do nasiakavých materiálov. Pri teplotných rozdieloch potom kondenzujú na chladnejších miestach alebo rozhraniach materiálov s rôznym difúznym odporom. Takéto podmienky sú ideálne pre vznik pliesni a húb, ktoré môžu spôsobiť rosiahle škody na konštrukciách. Vznik pliesni na strane interiéru je spôsobený nasiaknutím vonkajšieho izolantu, čím sa radikálne znižuje jeho izolačná schopnosť. Vytvára sa tak tepelný mosť a zvyšuje sa možnosť kondenzácie vlhkosti na vnútornom povrchu. Dôkladne urobená vzduchotesniaca vrstva zlepšuje ochranu konštrukcie pred vlhkosťou a zvyšuje tak životnosť celej stavby.

Materiály pre vzduchotesné spoje

Lacné náhrady v podobe kancelárskych a podobných pások určite nezaručia trvanlivé utesnenenie stavby. Také materiály s nízkou pevnosťou, priľnavosťou a obmedzenou životnosťou sú rizikové a môžu úplne znehodnotiť vynaložené úsilie. Preto je vhodné používať pásky od renomovaných výrobcov  napr. Airstop flex lepiaca páska.

isocell-airstop-flex-original
 
 
Tesniace manžety a priechody potrubí slúžia k trvalému vzduchotesnému a parotesnému utesneniu otvorov s priechodom prvkov kruhového prierezu. Vyrábajú sa vo viacerých rozmeroch pre káble alebo potrubia (napr. Manžeta na káble Airstop).
 
 
Těsnicí manžety a průchodky potrubí slouží k trvalému vzduchotěsnému a parotěsnému uzavření otvorů s prostupem prvků kruhového průřezu. Vyrábí se ve více rozměrech pro kabely nebo tenčí i silnější potrubí.

Dôležité je venovať pozornosť vzduchotesnosti už vo fáze plánovania a koordinovať návrh s ostatnými profesiami ( vzduchotechnika, inštalácie a pod.). Následne pri realizácií je potrebné všetky zainteresované strany informovať o požiadavkach na vzduchotesnosť. 

Späť do obchodu